Biuletyn Informacji Publicznej

Ogród Botaniczny w Łodzi

          ul. Krzemieniecka 36/38, tel. 042 688 44 20, fax 042 688 44 14, sekretariat@botaniczny.lodz.pl
http://www.bip.gov.pl
 

 

Projekt nr WND-RPLD.02.03.00-014/10 „Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Działanie II.3 Ochrona przyrody

 

Data podpisania Umowy o dofinansowanie: 15 listopada 2010 r.

Całkowity koszt projektu: 578 490,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 274 700,49 PLN

Okres realizacji: od 06/2010 do 08/2011

Beneficjent: Miasto Łódź

Jednostka realizująca projekt: Ogród Botaniczny

 

Cel ogólny projektu: zachowanie różnorodności gatunkowej poprzez stworzenie warunków do ochrony ex situ gatunków chronionych.

Projekt stał się odpowiedzią na zidentyfikowane przez beneficjenta problemy występujące w sferze ochrony przyrody – istotnym obszarze działalności Ogrodu Botanicznego. W wyniku zrealizowanego projektu zostały wybudowane na terenie Ogrodu szkółki niezbędne do namnażania roślin.

Ochroną ex situ w ramach projektu zostaną objęte następujące gatunki roślin:

1.    Anemone sylvestris (zawilec wielkokwiatowy)

2.    Arenaria graminifolia (piaskowiec trawiasty)

3.    Dianthus arenarius (goździk piaskowy)

4.    Dianthus gratianopolitanus (goździk siny)

5.    Dianthus superbus (goździk pyszny)

Iiris sibirica (kosaciec syberyjski)

6.    Trollius europaeus (pełnik europejski)

7.    Dentaria bulbifera (żywiec cebulkowy)

8.    Dentaria enneaphyllos (żywiec dziewięciolistny)

9.    Aruncus sylvestris (parzydło leśne)

 

Przedmiotowa inwestycja dotyczyła opracowania dokumentacji, wykonania robót budowlanych wraz z instalacjami oraz dostawą i montażem trzech tuneli.

Na każdy tunel składa się 14 kompletów pałąków rozstawionych wzdłuż konstrukcji co dwa metry. Wietrzenie odbywa się za pomocą jednostronnych okien – wywietrzników, zamontowanych na całej długości konstrukcji. Otwieranie i zamykanie odbywa się za pomocą szafy sterowniczej. W tunelach zamontowany został system nawadniania oraz zasłony cieniujące. Ciągi pieszo – jezdne na zewnątrz tuneli wykonane zostały w zakresie umożliwiającym transport roślin i innych materiałów. Oświetlenie terenu stanowią lampy zamontowane na zewnętrz tuneli poprawiające bezpieczeństwo i umożliwiające dozór tuneli i zgromadzonego w nich majątku. Dla potrzeb funkcjonowania tuneli oraz oświetlenia terenu wykonano przyłącze energetyczne, jak również przyłącze wody.

W rezultacie realizacji projektu nastąpi poprawa warunków ochrony przyrody w zakresie ochrony ex situ niektórych zagrożonych gatunków roślin. Dodatkowymi korzyściami społecznymi są:

              poprawa warunków prowadzenia działalności edukacyjnej i wystawienniczej Ogrodu Botanicznego;

              identyfikacja społeczności lokalnej ze strukturami UE.

GALERIA

Przed realizacją

Przed realizacją zdjęcie 1 Przed realizacją zdjęcie 2  


W trakcie realizacji

W trakcie realizacji zdjęcie 1   W trakcie realizacji zdjęcie 2   W trakcie realizacji zdjęcie 3   W trakcie realizacji zdjęcie 4  


Po realizacji

Po realizacji zdjęcie 1   Po realizacji zdjęcie 2   Po realizacji zdjęcie 3  

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


 

            Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2011.             Osoba wprowadzająca zmiany: Admin